LIVSKONSTNÄRENS RESA

Livskonstnären  kan föreställa sig och skapa sitt drömliv. För denne är livet en konst, det är den ultimata formen av självuttryck. Med frihet går denne ut för att skapa ett liv som är unikt för henne, ett liv denne älskar till fullo.

Denne börjar arbeta med de gåvor, talanger, färdigheter, nätverk och resurser hen har och skapar utifrån dessa. Så börjar hen sin resa att utforska, växa, göra misstag, läka och lära sig att älska livet.

Hen kanske inte alltid vet var hen kommer eller vad hen gör, men hen låter sitt hjärta och intuition styra. Hen vet att osäkerhet och risk är bara en del av den kreativa processen.

Denna kreativa resan är en dans mellan konstnären och en gudomlig guide. Samtidigt som hens liv utvecklas, så görs även hens mästerverk. En strykning leder till en annan och målningen kommer till liv, livets målning.

Livet i sig är ett konstverk, vilket blir ditt nästa penseldrag? Vänta inte, börja måla ditt livskonstverk nu.

För vem vet när du blir klar.